BÁO CHÍ – TRUYỀN THÔNG ĐÁNH GIÁ CAO SỰ KIỆN VIETNAM WATER WEEK 2023

Thông tin về sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2023 được hàng loạt các cơ quan báo chí lớn của trung ương và địa phương đăng tải với những bình luận tích cực.

Các bài viết liên quan