Chowaco ra mắt không gian văn hóa, gia tăng tiện ích khách hàng

Mới đây, Công ty Cấp nước Chợ Lớn (Chowaco) vừa cho ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm gia tăng tiện ích khách hàng bên cạnh việc đảm bảo vai trò cấp nước sinh hoạt cho bốn quận 5, 6, 8 và Bình Tân.

Các bài viết liên quan