Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ nhà máy đầu tiên khởi công vào tháng 10/1963, đến nay Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh có nhiều sự thay đổi lớn về quy mô, vị trí, là đơn vị cấp nước đứng đầu cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Các bài viết liên quan