Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tham gia Ngày hội “Chung cư chuyển đổi số”

Hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10”; Chào mừng 41 năm Ngày truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2023), vào ngày 07/10/2023, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tham gia ngày hội “Chung cư chuyển đổi số” do Quận Đoàn quận Bình Thạnh tổ chức tại số 243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh.

Các bài viết liên quan