TOÀN VĂN: Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CHỦ TỊCH HDQT

BVG_HCNS_Quyet dinh bo nhiem CT HDQT_2024 (1)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Table of Contents