Bế mạc Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10

Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Nước cho sự thịnh vượng chung” – được hiểu thành 3 nguyên tắc cơ bản, đó là: tránh cạnh tranh và thúc đẩy bình đẳng; ưu tiên hợp tác toàn diện, bao gồm việc sử dụng công nghệ và tài chính đổi mới; cũng như hỗ trợ hòa bình và thịnh vượng chung. Trong đó cả ba nguyên tắc đều chỉ có thể được thực hiện bằng một từ khóa “cộng tác”.

Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10 tại Bali ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử của tổ chức này khi đưa ra một tuyên bố cấp bộ trưởng bao gồm 16 điểm đồng thuận. Trong số này có 3 điểm nằm trong chương trình nghị sự ưu tiên của Indonesia, bao gồm việc thành lập trung tâm về an ninh nguồn nước và khí hậu, lồng ghép các vấn đề quản lý nước cho các nước đang phát triển trên các đảo nhỏ và đưa ra Ngày Hồ thế giới.

Bế mạc Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10- Ảnh 1.

Bế mạc Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10 (Ảnh: WWF)

Cùng ban hành với bản tuyên bố của Bộ trưởng là bản tóm tắt 113 dự án trị giá 9,4 tỷ USD dự kiến sẽ được hiện thực hóa để mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Đại diện chính phủ Indonesia thông báo sẽ thành lập giải thưởng nước thế giới Bali nhằm tôn vinh vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu và đóng góp cho ngành Nước thế giới.

Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10 đã khép lại song người ta vẫn còn nhớ đến với những thông điệp mạnh mẽ như: nước sạch cần đến với mọi người dân trên thế giới; mỗi người dân là một chiến binh nước; các chính phủ cần đẩy mạnh hợp tác, biến cam kết thành hành động cụ thể nhằm bảo tồn và chia sẻ nguồn tài nguyên nước.

Tiếp theo thành công của Diễn đàn Nước thế giới tại Bali, Indonesia, Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia vào năm 2027.

Đại diện chính phủ Indonesia thông báo sẽ thành lập giải thưởng nước thế giới Bali nhằm tôn vinh vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu và đóng góp cho ngành nước thế giới.

Nguồn: vtv.vn

Các bài viết liên quan