Buổi gặp mặt Viện nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. Hồ Chí Minh

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CHỦ TỊCH HDQT

BVG_HCNS_Quyet dinh bo nhiem CT HDQT_2024 (1)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Table of Contents