Cư dân khu đô thị xếp hàng lấy nước sinh hoạt

Hàng trăm cư dân ở Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, xếp hàng chờ lấy nước sạch suốt đêm 15/10/2023.

Các bài viết liên quan