Ký kết MOU hợp tác giữa SAWACO và PUB Singapore

Ký kết MOU hợp tác giữa Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và Cơ quan Quản lý Nguồn nước Quốc gia Singapore (PUB)

Ký kết MOU hợp tác giữa Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và Cơ quan Quản lý Nguồn nước Quốc gia Singapore (PUB)

Trong quá khứ, ngành nước Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và Singapore đã có mối quan hệ gắn kết thông qua các hoạt động qua lại giữa SAWACO và Cơ quan Quản lý nước Quốc gia Singapore (PUB). Hai bên đã nhiều lần chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường trao đổi các đoàn công tác, giới thiệu đối tác tiềm năng… Năm ngoái, vào đầu tháng 2/2023, SAWACO đã cử một đoàn công tác đến PUB để trao đổi, cập nhật thông tin, kinh nghiệm về xây dựng, quản lý Trung tâm Vận hành chung tại PUB.  

Dựa trên cơ sở hợp tác trong quá khứ, SAWACO và Cơ quan Quản lý Nguồn nước Quốc gia Singapore (PUB) đã ký kết Biên bản ghi nhớ, hướng tới thúc đẩy sự phát triển của ngành Nước tại Tuần lễ Nước Quốc tế Singapore 2024. 

Nội dung ký kết xoay quanh việc thúc đẩy trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về Quản lý nước không doanh thu; Xây dựng, quản lý hệ thống cấp nước thông minh; Cấp nước an toàn; Công nghệ tiên tiến được phát triển ở Singapore và Việt Nam.

Đây là cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước nhằm giảm nước không doanh thu, thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nước; cũng như tiếp cận các công nghệ, giải pháp, thiết bị hiện đại để giải quyết các khó khăn, thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa SAWACO và PUB Singapore là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước đi mới trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai bên. Hy vọng thông qua hợp tác này hai bên sẽ cùng nhau đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo tính lâu dài, bền vững. 

Chung Anh

Các bài viết liên quan