SAWACO chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tại Cục Cấp nước Bangkok, Thái Lan

SAWACO và MWA đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp kể từ khi ký Biên bản ghi nhớ vào năm 2012. Cả hai bên đã thường xuyên trao đổi nhân sự để đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực trong nhiều năm qua. 

Năm 2022, SAWACO đã cử cán bộ sang tham quan đào tạo, học tập tại Cục Cấp nước Bangkok, Thái Lan về quản lý mạng lưới & nước không doanh thu, đạt kết quả rất thành công và mang lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích cho hoạt động của SAWACO.

SAWACO chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tại Cục Cấp nước Bangkok, Thái Lan- Ảnh 1.

Đoàn công tác SAWACO làm việc với Cục Cấp nước Bangkok về nội dung GIS.

SAWACO chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tại Cục Cấp nước Bangkok, Thái Lan- Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Cấp nước Bangkok tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn công tác SAWACO.

Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục có những hoạt động hợp tác sâu rộng. Từ ngày 13-15/3/2024, Đoàn công tác SAWACO gồm 27 nhân sự đến từ các phòng, đơn vị chuyên môn tham dự đợt đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm tại Cục Cấp nước Bangkok, Thái Lan.

Các nhân sự quản lý cấp trung và các chuyên viên SAWACO cùng với các đồng nghiệp tại Cục Cấp nước Bangkok, Thái Lan cùng tham gia các buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan cơ sở về nhiều chủ đề khác nhau như ứng dụng GIS, định hướng triển khai Big Data và AI, kế hoạch đào tạo nhân viên nội bộ, đánh giá sau đào tạo, cam kết của nhân viên với tổ chức, dịch vụ khách hàng…

PV

Các bài viết liên quan