Thành phố Hồ Chí Minh muốn điều chỉnh quy hoạch thoát nước để giải quyết căn cơ ngập úng

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CHỦ TỊCH HDQT

BVG_HCNS_Quyet dinh bo nhiem CT HDQT_2024 (1)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Table of Contents