Trình Quốc hội thông qua Luật Cấp Thoát nước vào tháng 10/2025

Đại diện các cơ quan của Quốc hội, Bộ Xây dựng khảo sát thực tế nhà máy nước sạch tại Hải Dương.

Đại diện các cơ quan của Quốc hội, Bộ Xây dựng khảo sát thực tế nhà máy nước sạch tại Hải Dương.

Ngày 22/03/2024, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường vừa có báo cáo Tham gia thẩm tra đề nghị đưa dự án Luật Cấp, thoát nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Báo cáo gửi Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình số 82/TTr-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ (gọi tắt là Tờ trình), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

Nhất trí tán thành với sự cần thiết đề nghị đưa dự án Luật Cấp, thoát nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với các lý do như trong Tờ trình số 59/TTr-BXD, ngày 26/12/2023 của Bộ Xây dựng trình Chính phủ và đề cập trong Tờ trình số 52/TTr-CP, ngày 6/3/2024 của Chính phủ trình Quốc hội. Việc đưa dự án Luật vào Chương trình là cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng đã được đề cập trong Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về triền khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị; khắc phục tồn tại trong thực tế quản lý về cấp, thoát nước và đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế.

Việc ban hành Luật Cấp, thoát nước còn góp phần hoàn thiện, tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về nước mà Luật Tài nguyên nước, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi… hiện đang có điểm “chờ”, dẫn chiếu sang pháp luật về cấp, thoát nước; khắc phục những tồn tại, bất cập lĩnh vực cấp, thoát nước do đang được quản lý ở tầm văn bản dưới luật, tạo sự đồng bộ, tương thích trong hệ thống pháp luật về nước; bảo đảm an ninh nguồn nước cho lĩnh vực thiết yếu về sinh hoạt và sản xuất.

Trình Quốc hội thông qua Luật Cấp Thoát nước vào tháng 10/2025- Ảnh 1.

Tình trạng ngập lụt ở đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM đang trở thành vấn đề nhức nhối, cần giải pháp đặc trị. Sau khi Luật Cấp, thoát nước được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển hạ tầng ngành này, sớm giải quyết nhiều tồn tại.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá, hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Cấp, thoát nước được chuẩn bị khá công phu, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nhận thấy, dự án Luật Cấp, thoát nước có liên quan đến 04 Luật về quản lý nước và trên 10 Luật liên quan đến quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Giá, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật doanh nghiệp… Qua rà roát, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá, các chính sách được đề nghị trong hồ sơ đề nghị dự án Luật về cơ bản phù hợp với quy định của luật hiện hành có liên quan và có tính khả thi.

Về thời điểm trình và điều kiện bảo đảm để xây dựng, ban hành Luật, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, ngay sau khi Hồ sơ Dự án Luật Cấp, thoát nước trình Chính phủ để đề nghị đưa vào Chương trình Xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025, Bộ Xây dựng đã tích cực, khẩn trương thực hiện Kế hoạch số114/QĐ-BXD, ngày 19/2/2024 về nghiên cứu xây dựng dự án Luật Cấp, thoát nước.

Dự án Luật Cấp, thoát nước đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Dự kiến Chương trình xây dựng Luật năm 2025.

Xây dựng Luật Cấp, thoát nước là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) giai đoạn năm 2023-2025. Thời gian qua, Cục đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp, đề xuất chính sách, xây dựng hồ sơ xây dựng luật tham mưu, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội. Đến nay, hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Cấp, thoát nước đã được Chính phủ, Quốc hội đánh giá cao và thống nhất đưa vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh 2025. Hiện, Cục Hạ tầng kỹ thuật đang khẩn trương xây dựng Dự thảo Luật Cấp, thoát nước trình các cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Các bài viết liên quan