Viet An Group – Đơn vị Cấp nước tiên phong về chất lượng

Với hơn 1.000 Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục được lắp đặt khắp toàn quốc, Việt An Group đã trở thành “Nhà tích hợp hệ thống”, cung cấp các giải pháp chất lượng trong lĩnh vực quan trắc môi trường và thiết bị phân tích đo lường.

Các bài viết liên quan