Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực cấp, thoát nước

Đồng chủ trì Hội thảo có ông Tạ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; bà Halla Qaddumi - Chuyên gia kinh tế cấp cao về nước của WB.

Đồng chủ trì Hội thảo có ông Tạ Quang Vinh – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; bà Halla Qaddumi – Chuyên gia kinh tế cấp cao về nước của WB.

Tại Hội thảo, các chuyên gia hai bên đã cùng trao đổi theo hình thức trực tiếp và trực tuyến về một số nội dung đã được đề cập trước đó tại cuộc họp ngày 29/2/2024.

Các nội dung chính được thảo luận, trao đổi tại Hội thảo liên quan đến việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế và những đánh giá phù hợp với điều kiện của Việt Nam về quản lý việc huy động vốn và tài chính đầu tư cho ngành nước, tối ưu hóa việc quản lý tài sản ngành nước và vận hành các doanh nghiệp ngành nước, cùng việc nâng cao năng lực quản lý, vận hành đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ cấp, thoát nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tiếp tục thảo luận về đề xuất đầu tư nhằm “hồi sinh những dòng sông chết” với trọng tâm ban đầu là sông Hồng; An ninh nguồn nước liên tỉnh ở sông Mekong, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc điều phối, đầu tư và quản lý tài sản liên tỉnh cũng như khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực này; Chia sẻ thông tin về khóa học về “Chỉ số tín nhiệm của các doanh nghiệp ngành nước” với Cục Hạ tầng Kỹ thuật và điều phối việc tham gia.

Sau buổi Hội thảo, hai bên sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận và làm rõ các vấn đề chính trong lĩnh vực hợp tác liên quan chuyên sâu trong lĩnh vực cấp, thoát nước.

Trước đó, ngày 02/6/2023 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp với WB tổ chức Hội nghị trao đổi về những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực cấp, thoát nước hiện nay và các chính sách đề xuất đưa vào Luật Cấp, thoát nước.

Theo đó, một trong những bất cập lớn nhất trong lĩnh vực cấp, thoát nước hiện nay là Chính phủ giao cho hai Bộ cùng quản lý theo khu vực đô thị và nông thôn. Trong khi chất lượng dịch vụ cấp, thoát nước và công trình cấp thoát nước giữa hai khu vực đô thị và nông thôn rất khác nhau, do đó quá trình phát triển mở rộng đô thị hoặc mở rộng dịch vụ cấp, thoát nước đô thị ra các vùng nông thôn lân cận, các công trình cấp thoát nước của hai khu vực này rất khó có thể kết nối đồng bộ với nhau.

Về định hướng chính sách trong xây dựng Luật Cấp, thoát nước đã được Chính phủ thông qua ngày 01/12/2023 bao gồm 3 chính sách lớn là: i) Phát triển cấp, thoát nước đồng bộ, thống nhất, hiệu quả theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; ii) Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cấp thoát nước; (iii) Bảo đảm nguồn lực phát triển cấp, thoát nước.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Các bài viết liên quan