Công ty CP Cấp nước Bến Thành ứng dụng công nghệ mới trong quản lý cấp nước

Công ty CP Cấp nước Bến Thành là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn Quận 1 và Quận 3 (trừ phường 12, 13, 14) TP. Hồ Chí Minh. Công ty luôn chú trọng vào việc áp dụng công nghệ mới trong quản lý đảm bảo cấp nước an toàn.

Các bài viết liên quan