Hội thi “Bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TPHCM”

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức khai mạc vòng sơ khảo hội thi “Bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TP.HCM” năm 2023.

Các bài viết liên quan