Lãnh đạo TPHCM xúc động khi nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học Việt kiều ở khắp nơi vẫn miệt mài đóng góp cho quê hương

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CHỦ TỊCH HDQT

BVG_HCNS_Quyet dinh bo nhiem CT HDQT_2024 (1)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Table of Contents