Sớm hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực thoát nước

Cuối năm 2024 sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn đầu tư PPP

Quan tâm đến cơ sở hạ tầng, công nghệ xử lý chất thải chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế, ĐBQH Huỳnh Thị Hằng Nga (Trà Vinh) lưu ý, tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn giải pháp xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế, từ đó ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư. Đại biểu đề nghị, Bộ trưởng cho biết giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, quản lý tốt vấn đề liên quan đến chất thải lây nhiễm, nước thải y tế.

Sớm hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực thoát nước- Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Hằng Nga (Trà Vinh) phát biểu

Qua thực tiễn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Cần Thơ, ĐBQH Đào Chí Nghĩa (TP. Cần Thơ) cho biết, Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với các bộ, ngành có liên quan sớm ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và chất thải. “Vậy khi nào Thông tư này được ban hành?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Sớm hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực thoát nước- Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Đào Chí Nghĩa (TP. Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Trả lời chất vấn của ĐB Huỳnh Thị Hằng Nga, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ, hiện nay, ở tuyến Trung ương và cấp tỉnh đã được đầu tư hệ thống cơ sở xử lý chất thải, nước thải y tế rất bài bản. Tuy nhiên, khó khăn chủ yếu ở cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã. Bộ trưởng cũng thống nhất rằng, cần phải quan tâm xử lý nước thải ở cơ sở y tế tuyến huyện, đặc biệt là ở các tỉnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.

Liên quan đến câu hỏi chất vấn của ĐB Đào Chí Nghĩa, Bộ trưởng cho biết, cả nước chỉ có khoảng 17% nước thải sinh hoạt được xử lý, tỷ lệ rất thấp, cho nên hoạt động hợp tác công tư, xã hội hóa đầu tư các nhà máy xử lý nước thải đô thị rất quan trọng. Cụ thể, đầu tư công quan tâm đến công tác thu gom, còn xử lý cần được xã hội hóa, bởi việc xử lý nước thải phải gắn với vận hành; nếu làm được việc này sẽ tăng được tỷ lệ xử lý nước thải.

Sớm hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực thoát nước- Ảnh 3.

Quang cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long

“Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và chất thải, dự kiến cuối năm 2024 sẽ ban hành Thông tư này để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua, để tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác công tư, xã hội hóa, góp phần tăng cường xử lý chất thải đô thị”, Bộ trưởng nêu rõ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường

Cho rằng việc quản lý các nguồn phát thải, xả thải là giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc quản lý ô nhiễm nguồn nước. ĐBQH Nguyễn Văn Thi (Bắc Giang) đề nghị Bộ trưởng cho biết các giải pháp căn cơ trong thời gian tới để quản lý tốt các nguồn phát thải, xả thải từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, cũng như là nước phải sinh hoạt?

Sớm hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực thoát nước- Ảnh 4.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thi (Bắc Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận thực trạng đúng như đại biểu phản ánh, vấn đề xử lý nước thải còn hạn chế, đặc biệt là nước thải sinh hoạt đô thị, nông thôn, nước thải cụm công nghiệp làng nghề. Xử lý vấn đề này cần có những giải pháp tổng thể như về nguồn lực, lộ trình thời gian, đầu tư hạ tầng, và sự quan tâm của các địa phương, bộ, ngành…

Về thể chế chính sách, Bộ trưởng cho rằng, cần có sự hợp tác công tư để bảo đảm nguồn xã hội hóa; ban hành đơn giá dịch vụ hợp lý để các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà máy xử lý nước thải; tăng cường công tác quan trắc giám sát…

“Vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khánh thành Trung tâm tổng hợp xử lý dữ liệu và quan trắc kết nối với tất cả các địa phương và các vùng nguồn xả thải lớn; từng bước cập nhật và kiểm tra xử lý vấn đề này. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, đặc biệt các trường hợp cố tình xả thải ra môi trường không đạt yêu cầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu Nhân dân

Các bài viết liên quan