Thành phố Cần Thơ tăng giá nước sạch

Thành phố Cần Thơ tăng giá nước sạch- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ

 Quyết định số 215/2024/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ do Phó Chủ tịch Dương Tấn Hiển ký ngày 01/02/2024 và có hiệu lực ngay lập tức (quyết định cá biệt) điều chỉnh giá nước sạch đô thị, nước sạch nông thôn tăng so với giá quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND thành phố đã ban hành trước đó. 

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng so với giá cũ, thì quyết định mới cũng có nhiều thay đổi tích cực như: Chì còn lại 1 giá cho mỗi đối tượng khách hàng, bãi bỏ giá luỹ tiến (khống chế khả năng sử dụng; Khách hàng sử dụng vượt định mức phải trả giá cao hơn giá ban đầu theo từng thang nấc) do không khuyến khích tiêu dùng. 

Theo quyết định mới thì thời gian điều chỉnh giá nước có thể thay đổi từng năm thay vì 5 năm/1 lần, nhưng không quá 2,8%/lần tăng. Tách phần phí bảo vệ môi trường, phí xử lý nước thải ra khỏi giá nước sạch. Hộ nghèo có sổ được hưởng giá nước chỉ bằng một nửa so với hộ sử dụng nước sinh hoạt.

Cụ thể như sau:

Giá nước sạch khu vực đô thị: đối với hộ dân cư là 9.020 đồng/m3. Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viên, cơ sở khám chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) là 11.170 đồng/m3. Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất là 12.400 đồng/m3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ là 15.580 đồng/m3. Hộ dân cư là hộ nghèo có sổ: 5.640 đồng/m3.

Giá nước sạch khu vực nông thôn: Hộ dân cư là hộ nghèo có sổ là 4.820 đồng/m3. Hộ dân cư là 8.240 đồng/m3. Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) là 9.310 đồng/m3. Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất là 9.930 đồng/m3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ là 11.520 đồng/m3. 

Thành phố Cần Thơ tăng giá nước sạch- Ảnh 2.

Bảng giá nước sạch năm 2024 do UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành và có hiệu lực ngay lập tức

 Ông Nguyễn Tùng Nguyên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ cho biết: Trước khi ban hành đơn giá nước sạch năm 2024, ngày 24/01/2024, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành ngày 12/02/2019 quy định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị và khu vực nông thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Do giá nước sạch tại Quyết định số 04/2019 dựa trên Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTN ban hành năm 2012 đã hết hiệu lực nên hiện nay được thay thế bằng Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính.

“Đã hơn 5 năm áp dụng, quy định cũ đã không còn hiệu lực, giá cả thay đổi nhiều, doanh nghiệp cấp nước cũng đã đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc điều chỉnh giá nước sạch của UBND thành phố Cần Thơ nhằm bù đắp phần nào tỷ lệ trượt giá, phù hợp với quy định pháp luật”. Tổng giám đốc Nguyễn Tùng Nguyên nhắc lại.

Tác giả:

Duy Chí

Các bài viết liên quan