Ứng dụng của PAC bột 31% đi sâu vào cuộc sống

Hóa chất PAC bột 31% trong đời sống được ứng dụng sâu rộng trong cuộc sống nhờ tính hiệu quả cao. Sản phẩm có thể thay thế cho nhiều loại hóa chất: phèn sắt Sunphate, phèn nhôm Sunphate,…. và thân thiện với môi trường, sức khỏe con người.

Các bài viết liên quan