VWTC tổ chức khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu và kỹ năng lập hồ sơ mời thầu

VWTC tổ chức khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu và kỹ năng lập hồ sơ mời thầu- Ảnh 1.

Nội dung chương trình khóa bồi dưỡng

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2024 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) đã phối hợp với Học viện Chính sách Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa bồi dưỡng đấu thầu chuyên sâu về kỹ năng lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tham gia khóa bồi dưỡng có 113 học viên là lãnh đạo cán bộ chuyên môn chuyên về công tác đấu thầu đến từ 30 doanh nghiệp thuộc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. 

Khóa học do giảng viên Đỗ Kiến Vọng phụ trách tập trung vào 4 nội dung chính: Hệ thống quy định về đấu thầu; Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu (HSMT), Hồ sơ yêu cầu hồ sơ mở gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu với gói thầu xây lắp; Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu cung ứng dịch vụ, phi tư vấn và mua sắm hàng hóa, quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau mỗi nội dung các học viên tham gia trao đổi, thảo luận đặt câu hỏi liên quan trực tiếp đến thực tế hoạt động.

Khóa học đã diễn ra sôi nổi đặc biệt là phần nội dung thảo luận. Hầu hết các câu hỏi của học viên đều được giải đáp thỏa đáng. Ban tổ chức đã kiểm tra đánh giá khóa học; 100% học viên đạt kết quả và đủ điều kiện được cấp chứng nhận của khóa học.

Duy Chí

Các bài viết liên quan