Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam có Tổng Biên tập mới

Ngày 19/10/2023, tại Hà Nội, Hội Cấp Thoát nước (CTN) Việt Nam đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam.

Các bài viết liên quan