VWTC Tổ chức lớp bồi dưỡng và phổ biến về Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Tham gia giảng dạy là giảng viên Đỗ Kiến Vọng, Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong buổi học, các cán bộ trong lĩnh vực đấu thầu tại các đơn vị được cung cấp kiến thức về bộ Luật, Nghị định Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, các cán bộ sẽ được phổ biến và nắm rõ sự thay đổi về quy định đấu thầu, phòng tránh các vi phạm và giải đáp các thắc mắc liên quan.

VWTC Tổ chức lớp bồi dưỡng và phổ biến về Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu- Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Nội dung chính trong buổi tập huấn gồm có những thông tin, cập nhật về bộ Luật đấu thầu và các nghị quyết, nghị định; Phổ biến sửa đổi quy định về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, những quy định mới về hủy thầu và bổ sung các gói thầu áp dụng chỉ định thầu; Bổ sung gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh; bổ sung quy định về giá gói thầu và sửa đổi quy định về đào tạo đấu thầu. 

Ngoài ra, đề cập những thay đổi, bổ sung của Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; những nội dung mới và thay đổi của Nghị định số 23/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

VWTC Tổ chức lớp bồi dưỡng và phổ biến về Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu- Ảnh 2.

Bế mạc buổi tập huấn

Kết thúc buổi tập huấn, giảng viên đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên; đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan, bổ sung nhiều kiến thức để phòng tránh các vi phạm.

An Nhiên

Các bài viết liên quan