SAWACO: Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các  đồng  chí: Trần Quang Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SAWACO; Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO đã tham dự hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện của Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM
SAWACO: Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Ngọc Hợi, Phó trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đồng chí Trần Quang Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc SAWACO biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024, gắn với 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

SAWACO: Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Đồng chí Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO cho biết, qua 19 năm xây dựng và phát triển, đã có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, tập thể Đảng bộ SAWACO đã thể hiện quyết tâm chính trị, đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, ngày một lớn mạnh, vững vàng trong vai trò lãnh đạo toàn diện ngành cấp nước Thành phố, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn – liên tục – ổn định cho Thành phố. 

Với những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm được đút rút từ thực tiễn sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, những thế mạnh, cơ hội và thách thức phía trước sẽ là cơ sở và tiền đề trong những năm tiếp theo để Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Lý Bửu Nghĩa đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể… tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm.

Trong đó có việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Trong đó, quan tâm việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để nội dung thực hiện Kết luận số 01 luôn là một trong những nội dung trọng tâm trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp. Và việc lãnh đạo, chỉ đạo đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của tổ chức đảng, của chính quyền, trong từng hoạt động đoàn thể tại đơn vị (như trong sinh hoạt chi bộ, trong các phong trào thi đua, trong xác lập các tiêu chí thi đua…).

Quá trình thực hiện phải có sự đồng bộ, thông suốt, liên tục và kịp thời, trước hết là Thường trực Đảng ủy, các Ban xây dựng Đảng Tổng Công ty, đến các cấp ủy Đảng, các đoàn thể. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thực hiện KL01 được hiệu quả, thiết thực. 

Đặc biệt, 18 chi bộ cơ sở mới thành lập cần có sự quan tâm, nghiên cứu các giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với quy mô và đặc thù công tác của các Chi bộ (do các Chi bộ mới thành lập, số lượng đảng viên ít, cán bộ phụ trách đảng vụ kiêm nhiệm nhiều vai trò nên sẽ không ít khó khăn trong thực hiện).

Dịp này, Đảng ủy SAWACO đã biểu dương 2 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương cấp Thành phố giai đoạn 2021-2024; đồng thời, khen thưởng cho 49 tập thể và 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Các bài viết liên quan